Hvad er stress?

Hvad er stress? Ordet stress dækker over flere forskellige betydninger, og det komplicerer ofte dialogen om stress. Det er derfor vigtigt altid at blive enige om, hvad man mener, når man bruger ordet stress. Hvis man vil forebygge stress, så anvender man en anden betydning, end hvis man snakker om sygemeldinger.

I denne video illustrerer jeg nogle af de forskellige betydninger.

Betydning 1

Den første betydning af stress, ’stress 1’, som er den stressreaktion, vi oplever i hverdagen (kamp eller flugt). På engelsk taler man om ‘acute stress’. Det er ’dråberne i bægeret’. Det er dem, vi skal have fokus på, når vi vil forebygge stress. På den måde laver vi årsagsbehandling. Hvis man kun tænker på stress i betydning 2 (se næste afsnit), så vil man altid være på bagkant med stressen.

Betydning 2

Den anden betydning af ordet stress er ’stress 2’, der er et udtryk for, hvor alvorligt stressede vi er. Det er, ’hvor fyldt bægeret er’. På engelsk taler man om ’chronic stress’ eller ’stressed out’. I bund og grund er det en konsekvens af manglende restitution efter gentagen eller voldsom ’stress 1’. Hvis man kun tænker på stress i denne betydning, så vil man først gøre noget på et sent tidspunkt – det bliver altså en sen indsats, også selv om det ikke er gået helt galt endnu. Der vil ofte være fokus på symptomerne.

Brug betydning afhængig af formål

Det er således vigtigt at kunne anvende forskellige betydninger af ordet stress, hvis man vil arbejde konstruktivt med stress. Faktisk findes der endnu flere betydninger, som du kan læse mere om under De fem paradigmer om stress.

Bjarne Toftegård
Stressspecialist, foredragsholder, senior stresscoach, underviser og forfatter
Forebyg Stress

© Bjarne Toftegård