Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er en målrettet hjælp til stressede mennesker. Det kan være nogle, der er sygemeldte eller på vej tilbage på arbejde, men det er meget bedre at få hjælp, før man bliver sygemeldt. Der arbejdes både med at få overskud igen, dvs. restituere, og på at forebygge fremtidig stress.

Stresscoaching konceptet
Stresscoaching konceptet

Jeg beskriver her det koncept, jeg har udviklet og uddanner stresscoaches i, og som fx bliver brugt i IBBIS-projektet, hvor stresssygemeldte borgere hjælpes tilbage i arbejde.

Stresscoaching er altid et forløb, normalt på syv gange. En gang imellem er der behov for flere samtaler, og det sker også, at forløbet kan afsluttes på mindre end syv gange.

De tre elementer i stresscoaching

Konceptet indeholder tre dele:

  1. Den første er målrettet arbejde med afstresning. Her vil moderat fysisk aktivitet, mental afslapning og søvn være i fokus. Andre ting kan også blive inkluderede. Dette fylder mest til at begynde med.
  2. Den anden del er at arbejde med de konkrete problemstillinger, der identificeres under forløbet. Dette er fx at arbejde med coping af de ting, den stressede oplever i sin hverdag. Dette fylder mere og mere, efterhånden som den stressede får mere og mere overskud.
  3. Den tredje del er læring, hvor man lærer at blive mere modstandsdygtig over for fremtidig stress. Dette går igennem hele forløbet. Dette inkluderer flere ting for at øge resiliensen, så som kropsbevidsthed, copingstrategier, at se på værdier, at arbejde med vaner og reaktionsmønstre, at få styr på tanker, prioriteringsteknikker mv.

Titlen stresscoach er ikke en beskyttet titel, så det er afgørende, hvor denne er blevet uddannet. Så, hvis du har behov for stresscoaching, så spørg ind til den uddannelse og certificering som stresscoachen har.

I modsætning til klassisk coaching og terapi, så er en stresscoach meget mere styrende undervejs og indtager både en rådgiver- og ekspertrolle. Se også Virker kognitiv terapi mod stress?.

Bjarne Toftegård
Stressspecialist, foredragsholder, senior stresscoach, underviser og forfatter
Forebyg Stress

© Bjarne Toftegård