Hvor mange er stressede?

Man har målt stress her i Danmark siden 1987, men ser vi på tallene siden 2000, så kan vi se en generel stigning for danskerne som helhed. Men hvis man alene måler på erhvervsaktive danskere, så ser det meget mere konstant ud.

Der er to store målinger af stress blandt danskere. De foretages af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). De måler stressen på lidt forskellig vis, men resultaterne er alligevel sammenlignelige.

SIF har målt stress blandt alle danskere over 16 år siden 1987. De finder en klart stigende tendens, og det ser ikke ud til, at den har toppet. I den seneste måling var mere end 18% af alle danskere ofte eller meget ofte stressede.

NFA har siden 2012 målt stress blandt erhvervsaktive danskere. De finder et konstant niveau. Det svinger en smule, men det er ikke nok til at sige, at der er en tendens. Niveauet er omkring 15%.

Det er ikke klart, hvorfor der er forskel på de to tendenser, men det kan hænge sammen med, at den stigende stress primært er for folk udenfor arbejdsmarkedet. Det er fx folk på sociale ydelser, arbejdsløse, unge og studerende.

Hvis du vil se flere tal om stress, så se her: Stress i tal

Bjarne Toftegård
Stressspecialist, foredragsholder, senior stresscoach, underviser og forfatter
Forebyg Stress

© Bjarne Toftegård