35.000 er sygemeldte med stress! – Fup eller fakta?

Medier refererer ofte til, at der er 35.000 sygemeldte med stress hver dag. Kan det passe? Det korte svar er: NEJ, det er en over 10 år gammel misforståelse.

Det er interessant, hvordan en 10 år gammel fejl kan leve videre i bedste velgående. I dag ville vi måske kalde det ’fake news’. Selv ellers seriøse hjemmesider og nyhedsmedier bruger stadigvæk tallet uden at tjekke for ægtheden. Dette er både interessant og lidt bekymrende.

Se mere her: Detektor afliver myte om antallet af stress-ramte

Hvor mange er så sygemeldte med stres? Vi ved det ikke præcist. Det bliver ikke registreret, da stress ikke er en diagnose. Man kunne sagtens få et godt estimat ved at spørge de praktiserende læger, men der lader ikke til at være interesse i at vide det på politisk niveau, da vi ellers ville vide det. Men FTF har forsøgt at komme med et realistisk estimat og finder, at 17.000 er sygemeldte dagligt som følge af det psykiske arbejdsmiljø.

En komplicerende faktor ved sygemeldinger er, at der er tre elementer i sygdom, hvor en, to eller alle tre er opfyldt:

  1. en diagnose (fx depression, angst, tilpasningsreaktion, belastningsreaktion, m.v.)
  2. at føle sig syg (fx at have det skidt)
  3. at opføre sig syg (fx fravær fra arbejdspladsen).

I forbindelse med stress, hvor der ikke er en psykisk lidelse indover, så er mulighed 1 ikke til stede, da stress ikke er en sygdom og derfor ikke har en specifik diagnose. Derfor er der de to muligheder: at man føler sig syg (har det dårligt eller ingen ressourcer), og/eller at man opfører sig syg (holder en pause fra arbejdet). Der er ingen regler for, hvornår det bliver så meget, at en ’sygdom’ bliver til sygemelding. Og i tilfælde med stress, så har vi, at noget, der ikke er en sygdom, fører til en sygemelding.

 

Bjarne Toftegård
Stressspecialist, foredragsholder, senior stresscoach, underviser og forfatter
Forebyg Stress

© Bjarne Toftegård