Hvor mange er sygemeldte med stress?

Der findes ikke nogen opgørelse over, hvor mange der er sygemeldte med stress. Men en ny opgørelse fra 2018 over hvor mange, der er sygemeldt på grund af psykisk arbejdsmiljø, giver en indikation. Dette giver altså kun antallet af sygemeldte fra arbejde og inkluderer ikke sygemeldte udenfor arbejdsmarkedet. Opgørelse tyder på, at der hver dag er omkring 17.000 sygemeldte på grund af det psykiske arbejdsmiljø.

Denne beregning er lavet af FTF baseret på data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og COWI. Du kan se en artikel fra FTF, der også linker til deres rapport, her: https://www.ftf.dk/aktuelt/artikel/arbejdspres-og-sygefravaer-koster-os-alle-kassen/

Dette er ikke et eksakt tal, men det er det bedste estimat, der findes. Det ville være rigtig godt, hvis man fra offentligt hold ville undersøge dette nærmere og også gerne få det ind i regnemodellerne i Finansministeriet.

Der har tidligere været tal fremme om, at 35.000 var sygemeldte, men dette baserer sig på en over 10 år gammel fejl. Se: Er 35.000 sygemeldte med stress?

 

Bjarne Toftegård
Stressspecialist, foredragsholder, senior stresscoach, underviser og forfatter
Forebyg Stress

© Bjarne Toftegård