Virker kognitiv terapi mod stress?

En meget brugt indsats for stressede mennesker er kognitiv terapi, men virker det? Det korte svar er: Det ser ikke sådan ud, der skal noget andet/mere til. Det kan godt være, at den enkelte føler, at man får noget ud af det, men forskere kan ikke finde nogen signifikant effekt i forbindelse med tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding.

Tilbage i 2012 undersøgte et hold forskere fra Holland dette, og de konkluderede, at kognitiv terapi ikke havde nogen signifikant effekt på hverken tilbagevenden eller på at komme tilbage på fuld tid i forhold til dem, der ikke får hjælp. Til gengæld fandt de, at med problemfokuseret terapi kom de stressede i gennemsnit 17 dage hurtigere tilbage, men at der ikke var nogen effekt på at vende tilbage på fuld tid (Arends, I. et al., 2012). Problemfokuseret terapi er en mere coachingmæssig tilgang.

Her i Danmark fandt Bo Netterstrøm og andre forskere i en stor videnskabelig undersøgelse i 2010-2012 et tilsvarende resultat. De kunne ikke vise nogen signifikant effekt ved 12 timers almindelig psykologhjælp, hverken på at komme op i tid eller på at komme tilbage på fuld tid, i forhold til dem der ikke fik hjælp. Til gengæld havde Netterstrøms Hillerød-koncept effekt på tilbagevenden på både deltid og fuld tid (Netterstrøm, et al., 2012). De fandt, at Hillerød-konceptet var 3,8 gange så effektivt som psykologhjælp i forhold til at komme på fuld tid og 11,7 gange så effektivt i forhold til at komme op i tid. Begge effekter var signifikante. Det er dette effektive koncept, som Bjarne Toftegård stresscoachingkoncept er baseret på.

Canadiske forskere fik i 2016 tilsvarende resultater. De konkluderede, at kendte terapeutiske metoder ikke havde nogen effekt på tilbagevenden på fuld tid. Hvis man så på alle tilgange som helhed, så kunne de dog forkorte den samlede sygemelding med 13 dage i gennemsnit, uden at de dog peger på specifikke metoder, og at det kun er med svag evidens (Niguta, et al., 2016). Det ser ud som, at problemfokuseret terapi, multidisciplinære interventioner og/eller MBSR har en vis effekt.

IBBIS-projektet er det næste store projekt her i Danmark for at få borgere sygemeldt med stress, angst eller depression tilbage i arbejde. Det er udført af Psykiatri Hovedstaden og finansieret af STAR under Beskæftigelsesministeriet. Dem med depression eller angst får en specialtilpasset kognitiv terapi. Da de skulle vælge en behandling af stressede, så valgte de på baggrund af de tidligere erfaringer at anvende stresscoaching efter Bjarne Toftegårds manualbaserede koncept i relation til stressede borgere uden psykiske lidelser. Projektet inkluderer ca. 600 stressede borger og ca. 600 borgere med angst eller depression. Det startede i 2016 og er i sin afsluttende fase (Poulsen, et al., 2017).

Den bedste evidensbaserede indsats, ud fra videnskaben og praktiske erfaringer, for en stresssygemeldt uden psykiske lidelser, er stresscoaching efter det koncept, der bruges på IBBIS. Dette ser ud til at hjælpe både på antallet, der vender tilbage på fuld tid, og hvor hurtigt de vender tilbage. Den næstbedste indsats er en speciel form for problemfokuseret terapi, der dog ikke ser ud til at hjælpe på, hvor mange der vender tilbage på fuld tid, men dem, der gør, gør det hurtigere.

 

Bjarne Toftegård
Stressspecialist, foredragsholder, senior stresscoach, underviser og forfatter
Forebyg Stress

© Bjarne Toftegård

Referencer

Arends, I., Bruinvels, D. J., Rebergen, D. S., Nieuwenhuijsen, K., Madan, I., Neumeyer-Gromen, A., & … Verbeek, J. H. (2012). Interventions to facilitate return to work in adults with adjustment disorders. The Cochrane Database Of Systematic Reviews, 12CD006389. doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD006389.pub2

Netterstrøm, B., Friebel, L., & Ladegaard, Y. (2013). Effects of a multidisciplinary stress treatment programme on patient return to work rate and symptom reduction: Results from a randomised, wait-list controlled trial. Psychotherapy And Psychosomatics, 82(3), 177-186. doi: https://doi.org/10.1159/000346369

Nigatu, Y., Liu, Y., Uppal, M., Mckinney, S., Wang, J., Rao, S., & Gillis, K. (2016). Interventions for enhancing return to work in individuals with a common mental illness: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Psychological Medicine, 46(16), 3263-3274. doi: https://doi.org/10.1017/S0033291716002269

Poulsen, R., Fisker, J., Hoff, A, Hjorthøj, C. og Eplov, L.F. (2017) Integrated mental health care and vocational rehabilitation to improve return to work rates for people on sick leave because of exhaustion disorder, adjustment disorder, and distress (the Danish IBBIS trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 18:579 doi: https://doi.org/10.1186/s13063-017-2273-0